Miljøvennlig vasking av skipsskrog

Tor Østervold i ECOSubsea fikk i 2008 idéen om en skrogvasker som både vasker skroget effektivt, samler opp avfallet og sender dette videre til sertifiserte avfallstasjoner. Denne nye teknologien gjør Tor Østervold til Young Entrepreneur of the Year under Norshipping 2013.

Vaskes og sendes

En unik, miljøvennlig teknologi for vasking av skipsskrog utviklet av Tor Østervold og ECOSubsea har fått finansiering og rådgivning fra oss i Innovasjon Norge. Siden har Østervold gjennom selskapet ECOSubsea utviklet og testet idéen. Resultatene så langt viser at teknologien overgår alle forventninger. ECOSubsea kombinerer enheter av selve renseteknologien med et enkelt booking- og rapporteringssystem.

Man sparer mye på å vaske skroget fordi et begrodd skrog øker drivstofforbruket for skipet. Vanligvis går dykkere går ned og børster skroget manuelt, men groen som blir vasket løs, inneholder skadelige avfallsstoffer. På grunn av dette har mange internasjonale havner nå forbudt tradisjonell skrogvasking.

Hindrer utslipp og spredning

At organismer spres er et problem som koster verden anslagsvis 1.4 mrd USD i året, og shipping står for 60 % av denne spredningen.  IMO (FN-organ for miljø og sikkerhet til sjøs) har utarbeidet internasjonale retningslinjer for å hanskes med problemet, inkludert rutiner for skrogvasking og ballastvannrensing.

Denne miljøvennlige tjenesten tilbys internasjonal shipping fra selskapet selv, og løsningen forventes å spare utslipp fra internasjonal shipping med 2 millioner tonn CO2-ekvivalenter pr år. Organismer som vanligvis spres fra et kontinent til et annet og ødelegger naturlig lokal fauna blir dermed også samlet og håndtert på en forsvarlig måte.

Denne teknologien kombinerer miljøtenkning med store besparelser. Det gjør det svært interessant for Innovasjon Norge.


Comments are Closed