Teknologi

now browsing by category

 

Mindre pengar, høg aktivitet – Hvor er vi nå?

(Fra Innovasjon Noreg arkivet – 2011) Slik summerar Gunn Ovesen opp 2010 i Innovasjon Noreg sin kortversjon av årsrapporten. – Vi hadde mindre pengar til rådvelde, men heldt høg aktivitet og medverka på mange vis til at norske bedrifter auka si konkurransekraft.
2 av 3 kroner til innovasjon 88 prosent av prosjekta vi er med i ville ikkje ha blitt sett i gong i same omfang, til same tid eller i det heile teke utan Innovasjon Noreg.

Read the rest of this page »

Robosapiens formerer seg

Tre nye Robosapiens modeller har dukket opp på nett i det siste. Ingen av dem kan ennå hente pils til eieren og må derfor fremdeles klassifiseres som leketøy.

Når det er sagt ser de spennende ut alle tre, spesielt den nye toppmodellen RS Media som har skjerm på magen og stereohøyttalere. Den er altså en vandrende MP3-spiller. Segway-modellen er utviklet i samarbeid med folkene bak den ekte utgaven.

Read the rest of this page »

IBM og Lefdal Gruve saman om Noregs grønaste datasenter

Lefdal Gruve

Lefdal GruveRegjeringa har engasjert seg sterkt i prosjektet, og varslar at dei vil fortsette arbeidet med å utvikle Noreg som spydspiss for grøne datasentre. Både privat og offentleg sektor har eit stort behov for å konsolidere datasentra sine og sikre tilstrekkeleg kapasitet for framtida. Her ligg det store miljø- og klimagevinstar gjennom å støtte bruk av reine energiressursar og ny norsk vekstindustri.

IBM vil bli ein viktig støttespelar for Lefdal Gruve i planlegginga av det potensielt 120.000 m2 store datasenteret. Med eit underjordisk areal tilsvarande 17 fotballbaner med naturleg kjøling frå fjorden, ligg alt til rette for eit sikkert, skalerbart og grønt datasenter. IBM står bak mange av energieffektive datasentre i landet, og har verdsleiande ekspertise på design og utvikling av slike.

Utvikling av framtidas teknologi for cloud computing og miljøvenleg datasentre er eit viktig satsingsområde for IBM. Vi er overbevist om at Lefdal Gruve-prosjektet kan bli eit leiande grønt datasenter med omsyn til driftsøkonomi, storleik og energieffektivitet. Vi vil gjennom denne avtala løfte både prosjektet og Noreg som datasenternasjon internasjonalt, seier Leonard Øvregård, i IBM Norge.

Vi er svært nøgde med å ha fått eit av verdas største teknologiselskap inn som partner i å utvikle Lefdal Gruve til eit verdsleiande datasenter, sier Egil Skibenes og Sindre Kvalheim, Lefdal Gruve Drift  AS.

Dataselskapet LocalHost fra Måløy i Sogn og Fjordane er initiativtaker til prosjekt Lefdal Gruve, og eier 95% av selskapet Lefdal Gruve Drift AS.

Ideen med å ta i bruk gruver til datalagring starta som eit kompetansemeklingsprosjekt gjennom VRI Sogn og Fjordane. Seinare fekk  prosjektet tilskot frå Innovasjon Noreg, samt hjelp til å kome i kontakt med internasjonale kundar.

http://www.lefdalgruve.no